Управління

 

 

 

Управління школою здійснюється її засновником через управління освіти Департаменту гуманітарної політики  в межах повноважень, визначених Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, статутом закладу. Безпосереднє керівництво здійснюється директором.

Управління освітнім  процесом у школі базується на принципах творчого підходу, ініціативи і співпраці всіх суб'єктів управлінської системи, плановості, демократизації, гуманізації, наукової організації праці, психологічного забезпечення.

Застосовуються нові управлінські технології, які базуються на законах менеджменту.

В основу соціально-педагогічної системи покладено корпоративний стиль управління. У школі діють органи громадського самоврядування: загальні збори (конференція), рада школи, піклувальна рада, батьківський комітет, учнівське самоврядування.

 

Основними функціями управління школою є:

- інформаційно-аналітична;

- мотиваційно-цільова;

- планово-прогностична;

- організаційно-виконавча;

- контрольно-діагностична;

- регуляційно-корекційна